תופ יועצים והנדסה תופ יועצים והנדסה - אקוסטיקה  
    אקוסטיקה, מדידת רעש, בניה ירוקה ואיכות הסביבה  

  זיהום אוויר ואיכותו

Back
 
 • ביצוע סקרים, חישובים תחזיות וניתוחים אקלימיים ומיקרו- אקלימיים.
 • מדידת רמות של זיהום אוויר ואיכות אוויר.
 • הערכת עוצמות פליטה של מפעלים ומערכות קיימות ומתוכננות.
 • חיזוי פיזור מזהמי אוויר משריפת דלקים ואנרגיה לסביבה.
 • מדידות והערכות רמות חשיפה של עובדים למזהמים באוויר ואמצעים להקטנתם.
 • הכנת חוות דעת סביבתיות ותסקירים בנושאי איכות וזיהום אוויר.
 • הקמת מערכות ניטור ובקרה של איכות אוויר, בדיקת מצבים מטאורולוגיים הקשורים בפיזור מזהמים (כוון רוחות ועוצמתן, יציבות אטמוספרית, קביעת גובה שכבת העירוב).
 • ניטור אוויר וריחות, ניטור פליטת מזהמים מארובות וממשרפות והקמת תחנות ניטור לאיכות אוויר ולהיגיינה תעשייתית.
 • בדיקת דרכים להקטנה ולמניעה של מפגעי זיהום אוויר.
זיהום אויר והשלכותיו

רשימת פרויקטים בנושא איכות אוויר וזיהום אוויר:
 1. רשל"צ- חוות-דעת להערכת מפגעי ריחות מ"שפד"ן", על פרוייקט שכונת "נהלל".
 2. אילת- חוו"ד למיקום תחנת כח משולבת במפעל התפלה - עיריית אילת.    
 3. רמת השרון- הכפר הירוק- מחלף- תסקיר השפעה בנושא איכות אויר.
 4. רשל"צ- חוו"ד לפוטנציאל ריחות בפרוייקט פארק "ישראלנד".
 5. ת"א- מדידות זיהום אויר- מפעל "ויסוניק".
 6. אלוף שדה- מחלף- תסקיר השפעה בנושא איכות אויר.
 7. רוויה- תכנית למניעת זיהום אויר ממחצבת רוויה - עמק בית -שאן.
 8. פ"ת- חוות-דעת סביבתית לחניון אוטובוסים - קואופ' דן - פ"ת.
 9. בר אילן- מחלף- תסקיר השפעה בנושא איכות אויר.
 10. אשדוד- תסקיר השפעה על הסביבה לתחנת אוטובוסים אגד.
 11. רשל"צ- חוות -דעת למטרדי ריחות פרוייקט מעיין שורק.
 12. ירושלים- חוות -דעת למטרדי אבק תחנת קמח העירונית.
 13. מזור- חוות-דעת למטרדי אבק -תכנון העיר מזור.
 14. ירושלים- מטרדי רוחות בית אבות גילה, מגדלי ליפשיץ, מלון טירת בת שבע.
 15. ת"א- תנאי נוחות לפרוייקט גבעת עמל.
 16. ר"ג- מטרדי רוחות מגדל עמיטק.
 17. ברקת- חוות -דעת למטרדי אבק מפעל אספלט.
 18. ניר אליהו- חוות -דעת למטרדי אבק מפעל אספלט.
 19. מחצבת הקסטל- חוות-דעת למטרדי אבק.
 20. הר חנות- חוות -דעת למטרדי אבק מחצבה.
 21. מודיעין- חוות -דעת למטרדי אבק מפעל בלוקים.
 22. רשל"צ- תסקיר איזור תעשיה מעיין שורק.
 23. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'תלפיות'.
 24. אילת- חוות דעת לבחינת פוטנציאל ריחות בגין פסולת בתחנת המעבר העירונית.
 25. ירושלים- חוו"ד לפוטנציאל מפגעי ריחות, תחנת מעבר דרום מערב.
 26. קרית גת- חוו"ד למפעל בטון א.ת. ק. גת
 27. רמת אליהו- חוו"ד למפעל אספלט ובטון בקיבוץ רמת אליהו,
 28. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'מנחת- משואה'.
 29. הרטוב- תכנית לצמצום זיהומי אויר ממחצבת הר טוב.
 30. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'עטרות'.
 31. תסקיר למחלף בר אילן - פרק זיהום אויר מ.ע.צ.
 32. נחשונים- חוות דעת למפעל בטון בקיבוץ נחשונים,
 33. תסקיר למחלף כפר ירוק, מ.ע.צ.
 34. תסקיר לכביש 471 מכבית, מ.ע.צ, זיהום אוויר בגין תנועת כלי רכב.
 35. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'גבעת שאול- מיפרומל'.
 36. מודיעין- חוו"ד למפעל בטן במודיעין.
 37. ירושלים-חוות דעת סביבתית, זיהום אוויר בית אביחי
 38. גזר- חוו"ד לבחינת ריכוזי זיהום אוויר סביב תחנת כח לחשמל- "גזר"- חברת חשמל לישראל.
 39. תסקיר לבחינת ריכוזי זיהום אוויר בגין הפעלת תחנת כח והתפלה למי ים- "נחל גלים"".
 40. מחצבת הר טוב - מדידות וחוות דעת מטרדי אבק.
 41. תסקיר לבחינת ריכוזי זיהום אוויר בגין הפעלת תחנת כח והתפלה למי ים- "אמת המים"".
 42. בחינת זיהום אוויר מתחמוצות חנקן בכביש מס' 6' ו- 39' : אתר תח"כ צפית, חברת החשמל.
 43. מפעל קפה עלית בית שמש – מדידות וחוות דעת מטרדי ריח.
 44. ירושלים- חוו"ד מומחה לבעיית ריחות שפכים, במבנה ברח' 'הנגיד'.
 45. מודיעין- חוו"ד מומחה- מפעל בטון רדימיקס.
 46. ת"א- זיהום אוויר מביצוע פרוייקט מגדל השופטים.
 47. קרני- חסום קרני- חוו"ד למניעת מפגעי זיהום אוויר- מסוף האגרגטים, גבול רצועת עזה.
 48. ירושלים- בחינת פוטנציאל זיהום אוויר וריחות מתחנות מעבר ג. שאול,
 49. בת ים- תסקיר לפרוייקט הר הזבל- חוף בת ים (תכנית בי/410).
 50. ג. שמואל- חוו"ד סביבתית לבחינת פוטנציאל זיהום אויר מכביש 471 על שכונת מגורים חדשה.
 51. כפר ברא- מפעל בלוקים כפר ברא - חוות דעת מומחה לבית המשפט- מטרדי אבק.
 52. ירושלים- חוו"ד מומחה בימ"ש- ריחות מסעדת אוקיינוס, נחלת שבעה.
 53. חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות למיקום מפעל ויסוצקי- מעלות.
 54. ירושלים- חוו"ד בנושא ריחות סטייקה ופלפאל דורון- המושבה הגרמנית.
 55. חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות מפעל פקה בעיר בת ים על תכנית דרום מערב בת ים .
 56. יפו- חוו"ד בנושא פוטנציאל זהום אוויר מחניון ת"ק, פרויקט "הרובע".
 57. ת"א- חוו"ד בנושא פוטנציאל זהום אוויר מחניון ת"ק, פרויקט "דן ארלוזורוב".
 58. מחלף השרון- חוו"ד לבחינת פואטנציאל זיהום אוויר ממחלף השרון (כבישים 4/57).
 59. ירחיב- חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות רפת במושב על הקמת שכונת מגורים ביישוב מתן.
 60. ירושלים- חוו"ד להערכת פוטנציאל זהום אוויר מאבק בגין תכנית "עוקף מערבי".
 61. חדרה- חוו"ד להערכת פוטנציאל זהום אוויר בגין תכנית חד/1276
 62. שוקדה- חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות ממתקן טיהור שפכים נתיבות, על כפר הנוער.
 63. רשל"צ- חוו"ד לפוטנציאל ריחות שפד"ן על פרוייקט ה-"עיירה היהודית" ("איישישק").
 64. אילת- טיפול במניעת ריחות שפכים, בסניף אופיס דיפו.
 65. ירחיב- פוטנציאל ריחות רפת על הסביבה.
 66. אילת- חוו"ד לטיפול במפגעי ריחות, מלון "גולדן טוליפ".
 67. ירוחם- תכנון מתקן שפכים עירוני.
 68. צפריה- מאגר מי קולחין- צפריה- מפגעי ריחות- בביצוע.
 69. טללים- מפעל בטון טללים- בביצוע.
 70. ירושלים- פוטנציאל זיהום אוויר מכביש 471- גבעת שמואל.
 71. עין גדי- חוו"ד סביבתית, ריחות ממתקן טיהור שפכים
זיהום האוויר
זיהום אוויר מקיף אותנו מכל הכיוונים, כל הזמן. נסקור מספר נקודות הנוגעות להשפעת זיהום האוויר...
 
 
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ       רח' יפו 210, ת.ד. 2835  ירושלים 91027       טל: 02-5002255     כתובת דואר אלקטרוני: office@topcons.co.il