תופ יועצים והנדסה תופ יועצים והנדסה - אקוסטיקה  
    אקוסטיקה, מדידת רעש, בניה ירוקה ואיכות הסביבה  

  איכות הסביבה

Back

תסקירי השפעה על איכות הסביבה

תו"פ יועצים והנדסה מתמחה בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה עבור מגוון גופים פרטיים, ציבוריים ומשרדי ממשלה כחלק מתהליך קבלת אישורי תכנון ובניה. החברה עורכת תסקירים לפרויקטים בנושאי תחבורה, אזורי תעשייה ומסחר, פסולת, תברואה עירונית, מתקני טיפול בשפכים ומכוני טיהור וכן בניה ופיתוח אזורים עירוניים.
במהלך השנים הכינה חברת תו"פ יועצים והנדסה למעלה מ-75 תסקירי השפעה על הסביבה.
לרשימת תסקירי השפעה על הסביבה


 
  

 

סקרי קרקע


חברת תו"פ יועצים והנדסה עוסקת בתחום זיהומי קרקע ומי תהום, בין היתר זיהומים הקשורים בדלקים, שמנים ותרכובות אורגניות נדיפות. בשילוב טכניקות דיגום ואנליזה, מספקת תו"פ יועצים והנדסה בע"מ חוות דעת והמלצות לטיפול בזיהומים.
לרשימת פרויקטים בנושא סקרי קרקע
 

 
 
זיהום אוויר והשפעתו על איכות אוויר

חברת תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מספקת שירותי ייעוץ ותכנון בתחום משאבי אוויר וזיהום אוויר. החברה מבצעת ניטור, מדידות ואנליזה של איכות וזיהום אוויר וכן מספקת שירותי חיזוי עבור פיזור מזהמים לסביבה.
למידע נוסף ורשימת פרויקטים

 
 
 
פוטנציאל הצללה

תו"פ יועצים והנדסה בע"מ פיתחה ידע והתמחות בתחום הערכת פוטנציאל ההשפעה של מצבי הצללה והסתרת אור שמש בעונות השנה השונות על הסביבה, כולל הערכת משך זמן הטלת הצל, טווח ההצללה ואיכותו בנוסף לתופעת ההצללות ההדדיות הקיימות ממילא במצב הקיים.     
למידע נוסף
 

 
תנאי הגברת רוחות

תו"פ יועצים והנדסה בע"מ פיתחה ידע והתמחות בתחום הערכת פוטנציאל השינויים והמטרדים העלולים להיגרם לתנאי נוחות אדם מבחינה מכאנית, בגין הגברת הרוח סביב מעטפת מבנים.
למידע נוסף
 
 
 
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ       רח' יפו 210, ת.ד. 2835  ירושלים 91027       טל: 02-5002255     כתובת דואר אלקטרוני: office@topcons.co.il