תופ יועצים והנדסה תופ יועצים והנדסה - אקוסטיקה  
    אקוסטיקה, מדידת רעש, בניה ירוקה ואיכות הסביבה  

  פרויקטים בינוי ערים

Back

בינוי ותכנון ערים

מבחר תכניות מתאר/ תב"ע/ היתרי בנייה (רשימה חלקית):
 1. מחפורת "ברנע" חוף אשקלון, שימוש חורג לכריית חול, כ- 500 דונם.
 2. בית שמש, תב"ע מפורטת למחצבת הרטוב, כ- 534 דונם.
 3. מחצבות "ניצנים", היתר לכריית חול, ועדה מקומית, כ-75 דונם.
 4. מחפורת "ניצנים", שימוש חורג לכריית חול, ועדה מקומית.
 5. "ברברה צפון" (חוף אשקלון), שימוש חורג לכריית חול, כ- 250 דונם.
 6. "אשדוד צפון" (חוף אשקלון), שימוש חורג לכריית חול, כ- 240 דונם, ועדה מחוזית.
 7. "מבצע דרום" (חוף אשקלון), שימוש חורג לכריית חול, כ- 240 דונם.
 8. מחצבת הרטוב (מ. יהודה), תכנית לשיקום מחצבת הרטוב, ועדה מקומית.
 9. נתיב העשרה, תב"ע מפורטת לכריית חול, בוועדה מחוזית דרום.
 10. "בח"א 30" (שורקות), שימוש חורג לכריית חול, כ- 220 דונם.
 11. "משק דרום" (חוף אשקלון), שימוש חורג לכריית כורכר, כ- 345 דונם.
 12. "ברנע", אשקלון, שימוש חורג לכריית חול, ועדה מקומית.
 13. "ברברה מרכז", ח. אשקלון, שימוש חורג לכריית חול, ועדה מחוזית.
 14. נתיב העשרה, שימוש חורג לכריית חול, ועדה מחוזית.
 15. אשתאול (מטה יהודה), תב"ע מפורטת לאזור תעשייה, כ- 200 דונם.
 16. יד השמונה (מטה יהודה), תכנית מתאר יד השמונה, כ- 200 דונם.
 17. מטה יהודה, תכנית מתאר מקומית למוא"ז מטה יהודה-מ.י 2000, כ- 500,000 דונם.
 18. הרטוב  (מטה יהודה), תב"ע מפורטת לאזור תעשייה נוחם ב', כ- 1,200 דונם.
 19. קיבוץ צרעה (מטה יהודה), תבע מפורטת לאזור תעשיה צרעה, כ-300 דונם.
 20. קיבוץ צרעה (מטה יהודה), תכנית שינוי 1/26 לתמ"מ 1, כ300- דונם.
 21. מחצבת הרטוב (ב. שמש), היתר לבניית ל- 6  מבנים, ועדה מקומית.
 22. גדרה, תב"ע מפורטת למסחר ומגורים, כ50- דונם.
 23. "אמת המים", עכו, תב"ע מפורטת למתקן התפלה וכוח, מתקן ימי.
 24. מטה יהודה, אזור תעשייה אשתאול, שינוי לתמ"מ 1, א. תעסוקה, כ-200 ד'.
 25. "נחל גלים", חוף כרמל, תב"ע מפורטת למתקן התפלה וכוח, מתקן ימי.
 26. "פלשת", עזה, תב"ע מפורטת למתקן התפלה וכוח, מתקן ימי.
 27. קיבוץ נחשון, מטה יהודה, תכנית מתאר לשינוי תמ"מ 1, גולף, כ- 1200 דונם.
 28. קיבוץ נחשון, מוא"ז גזר, תכנית מתאר לשינוי תמ"מ 3, גולף, כ- 50 דונם.
 29. איו"ש (יהודה ושומרון), תכנית אב לפיתוח הבנייה באיו"ש, משב"ש.
 30. מעלה אדומים, הרחבת גבולות העיר מ. אדומים, עיריית מ. אדומים.
 31. ירושלים, הרחבת גבולות העיר ירושלים, הרל"י- ו' קוברסקי.
 32. נווה שלום, תכנית מתאר "קמפוס "השלום", ציבור ומוסדות, מחוז ירושלים.
 33. נווה שלום, תכנית בנוי ל- "קמפוס  השלום"- שלב א'.
 34. בית שמש, היתר לבניית מפעל  אספלט, חברת המהפך, אושר ב- 6/00.
 35. בית שמש, היתר לבנייה מפעל  אספלט, חברת דרכים, אושר ב-3/00.
 36. תדמיר הרטוב (נוחם ב'), תב"ע מפורטת למתחם "תדמיר", כ- 50 ד' תעשייה.
 37. אשתאול, תב"ע למסחר ושירותי דרך, כ- 6 דונם (מקומית).
 38. בית שמש, תב"ע למפעלי בטון ואבן, 35 ד' מפעלי אבן.
 39. נווה שלום, קמפוס השלום שינוי תמ"מ 1, הרחבה, כ- 50 דונם מחוזית.
 40. עיריית מ. אדומים, תכנית אב ל-"פרוזדור המזרחי", ציר ירושלים- יריחו.
 41. כוכב השחר (ממזרח לי-ם), תכנית אב – גוש כוכב השחר, מח' להתיישבות, סוה"י.
 42. התיישבות בגוש עציון, תכנית אב לגוש עציון, מח' להתיישבות, סוה"י.
 43. גבעון (מצפון ירושלים), תכנית אב אזורית גוש גבעון, מח' להתיישבות, סוה"י.
 44. ישובי צפון ומערב ים המלח, תכנית אב צפון ים המלח, מח' להתיישבות, סוה"י.
 45. מוא"ז מטה יהודה, תכנית לפיתוח מטה יהודה, מח' להתיישבות סוה"י.
 46. נווה שלום, תכנית אב קמפוס השלום א', כ- 12 דונם.
 47. נווה שלום, תכנית מתאר לקמפוס השלום.
 48. שועפת, ירושלים, תב"ע מפורטת לתחנת דלק, ועדה מקומית.
 49. מלחה, ירושלים, תב"ע מפורטת לתחנת דלק, ועדה מקומית.
 50. כפר דניאל, תב"ע מפורטת לתחנות דלק, ועדה מקומית.
 51. ירושלים, תב"ע מפורטת לתחנות דלק, דרום מערב, ועדה מקומית.
 52. מוצא (מטה יהודה), תב"ע מפורטת לתחנת דלק, ועדה מקומית.
 53. כביש מס' 1, ירושלים., תב"ע לתחנת דלק (כביש 1), ועדה מקומית.
 54. ירושלים, תב"ע לתחנת דלק (כביש 60), גילה, ועדה מקומית.
 55. ירושלים, תב"ע לתחנות דלק משואה, ועדה מקומית.
 56. ירושלים, תב"ע לתחנת דלק גבעת שאול, ועדה מקומית.
 57. אורון - (נגב צפוני), תב"ע מפורטת  אס"פ ארצי, אס"פ פסולת מרכזי.
 58. כלנית- אסמ"ר (ב. גוברין), תב"ע מפורטת אס"פ מרכזי, כ-2000 דונם, מחוזית.
 59. כלנית- אסמ"ר (ב. גוברין), תכנית לשינוי תמ"א 16 כלנית, מועצה ארצית.
 60. מעלה החמישה (מ. יהודה), תב"ע לתחנת מעבר (מ. חמישה), פסולת גושית.
 61. ירושלים, תב"ע לתחנת מעבר (מיפרומאל), גבעת שאול, פסולת ביתית, מוריה.
 62. ירושלים, תב"ע לתחנת מעבר (תלפיות), תלפיות, פסולת ביתית, מוריה.
 63. ירושלים, תב"ע לתחנת מעבר (תלפיות), תלפיות, פסולת ביתית, חב' מוריה.
 64. הרטוב, תב"ע לתחנת מעבר (נוחם), פסולת גושית.
 65. ירושלים, תב"ע לתחנת מעבר (מלחה), דרום מערב, פסולת ביתית, מוריה.
 66. ירושלים, תב"ע  לתחנת מעבר (עטרות), איזור תעשיה, פסולת ביתית, מוריה.
 67. ירושלים, תב"ע לתחנת מעבר, (שער ציון), עיר עתיקה, פסולת ביתית, מוריה.
 68. ירושלים, תב"ע לתחנת מעבר (אתרי), תלפיות, פסולת ביתית, מוריה.
 69. מטה יהודה, בקשה להיתר לשימוש חורג לרמפה גושית (אורה).
 70. מטה יהודה, בקשה להיתר לשימוש חורג לרמפה גושית (ע.נקובא).
 71. מטה יהודה, בקשה להיתר לשימוש חורג למפה גושית (נוחם).
 72. מטה יהודה, תב"ע להרחבת מפעל תדמיר, הרטוב, תב"ע לאזור אחסנה.
 73. מטה יהודה, תב"ע לתחנת דלק (אשתאול), שירותי דרך ומסחר.
 74. בית שמש, תב"ע נקודתית למפעלי אבן, מפעלי אבן ובטון- נשר.
 75. רמלה, תב"ע נקודתית למסחר ותעשייה, רהיטי עמק איילון, פרטי.
 76. הרטוב, תב"ע נקודתית מגרש 24 הרטוב, מנהלת א. תעשייה.
 77. הרטוב, תב"ע נקודתית מגרש 144 הרטוב, מנהלת א. התעשייה.
 78. הרטוב, היתר לתחנת דלק נשר, מפעלי מלט נשר.
 79. מטה יהודה, פארק עציונה, דו"ח סביבתי.
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ       רח' יפו 210, ת.ד. 2835  ירושלים 91027       טל: 02-5002255     כתובת דואר אלקטרוני: office@topcons.co.il