תופ יועצים והנדסה תופ יועצים והנדסה - אקוסטיקה  
    אקוסטיקה, מדידת רעש, בניה ירוקה ואיכות הסביבה  

  פרויקטים בניה ירוקה

Back

להלן רשימה מייצגת של פרויקטים  בתחום הייעוץ והתכנון לבנייה ירוקה-
 1. ייעוץ לתכנון לבנייה ירוקה לתכנית התיירות הענקית 'אקווריה' באילת- בתכנון משרד האדריכלים הבינלאומי "Battaglia Inc." מארה"ב, בשיתוף משרד 'פייגין אדריכלים' מר"ג, ישראל.
 2. ייעוץ לתכנון בנייה ירוקה לפרויקט מגדל המגורים- "מאייר ברוטשילד" בת"א, בתכנון משרד האדריכלים ריצ'רד מאייר מארה"ב, בשיתוף משרד בל"כ אדריכלים מר"ג, ישראל.
 3. ייעוץ לתכנון לבנייה ירוקה ל- 3 מגדלי מגורים בתכנית "פסגת אונו" בקרית אונו, מנרב, בתכנון אדריכלי של משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 4. ייעוץ לבנייה ירוקה לתכנית המתאר להרחבת שכונת 'רכס שלמה' בירושלים, בתכנון משרד האדריכלים רכס & אשכול אדריכלים מירושלים. 
 5. ייעוץ לבנייה ירוקה לתכנית המפורטת לבניית שכונת מגורים חדשה- 'מתחם תנובה', בשכונת רוממה בירושלים, בתכנון של משרד "יגאל לוי אדריכלים" מירושלים.
 6. יעוץ לבנייה ירוקה לתכנית המפורטת לבניית שכונת מגורים חדשה- "מתחם מפעל אוליבקס" בפתח תקווה, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 7. ייעוץ לבנייה ירוקה לתכנית תכנית מפורטת לבניית שכונת מגורים- "מתחם ישראלום" בפתח תקווה, בתכנון משרד אבי מאייר אדריכלים מת"א.
 8. ייעוץ לבנייה ירוקה לתכנית מתאר מפורטת לשכונת מגורים- "מתחם דן", שיכון דן ב- ת"א, בתכנון משרד "משה צור אדריכלים" מת"א.
 9. ייעוץ לבניה ירוקה ל- 3 מגדלי מרכז העיר (שוק קניון) בירושלים, בתכנון משרד י. לוי אדריכלים מירושלים.
 10. ייעוץ לבניה ירוקה ל-2 מגדלי הגפן ברמת גן, בתכנון פרחי אדריכלים בע"מ.
 11. ייעוץ לבניה ירוקה ל- 3 מגדלי מגורים, השכונה הירוקה בכפר סבא, חברת 'מנרב', בתכנון משרד אבי מאייר אדריכלים.
 12. ייעוץ לבניה ירוקה ל- 2 מגדלי מגורים בפרוייקט 'לב הסיטי' בבאר שבע, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 13. ייעוץ לבניה ירוקה למגדל מגורים במגרש 208, מתחם 1200 בהוד השרון, שיכון ובינוי נדל"ן, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 14. ייעוץ לבניה ירוקה למגדל מגורים במגרש 209, מתחם 1200 בהוד השרון, שיכון ובינוי נדל"ן, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 15. ייעוץ לבניה ירוקה למגדל מגורים במגרש 210, מתחם 1200 בהוד השרון, שיכון ובינוי נדל"ן, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 16. ייעוץ לבניה ירוקה למגדל מגורים במגרש 211, מתחם 1200 בהוד השרון, שיכון ובינוי נדל"ן, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 17. ייעוץ לבניה ירוקה למגדל מגורים במגרש 213, מתחם 1200 בהוד השרון, שיכון ובינוי נדל"ן, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 18. ייעוץ לבניה ירוקה למגדל מגורים במתחם 1200, הוד השרון, קבוצת רכישה, בתכנון משרד אדריכל גרי שפיר מהרצלייה.
 19. ייעוץ לבניה ירוקה לתכנית "קרית מגדל" בפתח תקווה, משרדי מטה חב' הביטוח מגדל, בתכנון משרד אדריכלים זאק גבאי- "קו-מתאר" אדריכלים מת"א. 
 20. ייעוץ לתכנית למגורים 'מגדלי טוביהו בבאר שבע- נספח לבניה ירוקה, בתכנון "ישר אדריכלים". 
 21. ייעוץ לתכנית למסחר ומגורים בחוף רשל"צ, גולדן סאנדס- נספח לבניה ירוקה, בתכנון משרד טומי לייטרסדורף אדריכלים מת"א.
 22. ייעוץ לבנייה ירוקה למגדל מגורים- WB פארק צמרת בת"א- נספח בנייה ירוקה, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 23. ייעוץ לבנייה ירוקה למגדל "אביב בשרון" הוד השרון- אוגדן לבנייה ירוקה, חברת אביב, בתכנון משרד ברעלי & לויצקי & כסיף אדריכלים מר"ג.
 24. ייעוץ לבנייה ירוקה לתכנית רש 1010- רמת השרון- נספח לבניה ירוקה, עיריית רמה"ש, בתכנון משרד האדריכלים-  קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים מת"א/ י-ם. 
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ       רח' יפו 210, ת.ד. 2835  ירושלים 91027       טל: 02-5002255     כתובת דואר אלקטרוני: office@topcons.co.il