תופ יועצים והנדסה תופ יועצים והנדסה - אקוסטיקה  
    אקוסטיקה, מדידת רעש, בניה ירוקה ואיכות הסביבה  

  שירותי החברה

Back

אקוסטיקה ומניעת רעש
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה במתן שירותי תכנון ויעוץ אקוסטי במגוון תחומי התמחות, ביצוע מדידות רעש, עריכת חוות דעת מומחה, הכנת חוות דעת מקצועית, בוררויות, הגשת דו"חות על ליקויי בניה, השקעה במחקר ופיתוח ועוד.

מידע מורחב ופרויקטים לדוגמא
בניה ירוקה
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה במתן שירותי תכנון וליווי של בניה ירוקה/בניה מדברית/ בניה אקוסטית, סיוע בקידום תכניות לפי ת"י 5281, עריכת אוגדנים לבניה ירוקה/סביבתית לצורך קבלת היתר בניה ברשויות המקומיות ועוד.

מידע מורחב ופרויקטים לדוגמא
בינוי ותכנון ערים
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה בעריכת מגוון רחב של תכניות, ביניהן: תכניות מתאר, תכניות בנין ערים מפורטות, בקשות להיתרי בניה/היתר לשימוש חורג, תכניות אב, חו"ד לבחינה והערכת תכניות בינוי ערים. החברה מספקת שירותי ניהול תכנון, קידום תכנון סטטוטורי וליווי תכנון לפרויקטים, כמו גם עריכת בדיקות סטאטוס לתכנון, בדיקת תכניות ועריכת חוות דעת מומחה לתכניות ולהליכי תכנון סטטוטורי.

מידע מורחב ופרויקטים לדוגמא
איכות סביבה
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה, חוות דעת סביבתיות, בדיקת אתרים והיתכנות סביבתית, סקרי זיהום קרקע, איכות אוויר, סקרי אקלים ובדיקות להערכת פוטנציאל הצללות והסתרת קרינת השמש הישירה, הגברת רוחות הרקע ומידת ההשפעה על תנאי נוחות אדם- מכנית, איתור שטחים לבניית מפעלים ותשתית כולל מתקני התפלה, פסולת, שפכים, ניתוח ערכי נוף שטחים פתוחים ומורשת, בחינת ערכי טבע, סביבה ורוח המקום, הערכת תכניות בנין ערים, עריכת חוות דעת מומחה. החברה רשומה כספק מוכר של משרד הבטחון בתחום איכות סביבה (מס' 714383) ועוד.

מידע מורחב ופרויקטים לדוגמא 
 
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ       רח' יפו 210, ת.ד. 2835  ירושלים 91027       טל: 02-5002255     כתובת דואר אלקטרוני: office@topcons.co.il