שירותי החברה

אקוסטיקה ומניעת רעש
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה במתן שירותי תכנון ויעוץ אקוסטי במגוון תחומי התמחות, ביצוע מדידות רעש, עריכת חוות דעת מומחה, הכנת חוות דעת מקצועית, בוררויות, הגשת דו"חות על ליקויי בניה, השקעה במחקר ופיתוח ועוד.
זיהום אויר
אם אתם בעלי מפעל תעשייתי ורוצים להיות בטוחים שהוא עומד בכל התקנים של המשרד לאיכות הסביבה בנושא של זיהום אוויר, או אם אתם מתגוררים בקרבת מפעל כזה וחושבים שהוא פולט יותר מדיי חומרים מזהמים – אתם בדיוק במקום הנכון

תו"פ יועצים והנדסה מתמחה בביצוע בדיקות זיהום אוויר וצוות היועצים המומחים שלה ישמחו לעמוד לשירותכם.
מיקרו אקלים
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה, חוות דעת סביבתיות, בדיקת אתרים והיתכנות סביבתית, סקרי זיהום קרקע, איכות אוויר, סקרי אקלים ובדיקות להערכת פוטנציאל הצללות והסתרת קרינת השמש הישירה, הגברת רוחות הרקע ומידת ההשפעה על תנאי נוחות אדם- מכנית, איתור שטחים לבניית מפעלים ותשתית כולל מתקני התפלה, פסולת, שפכים, ניתוח ערכי נוף שטחים פתוחים ומורשת, בחינת ערכי טבע, סביבה ורוח המקום, הערכת תכניות בנין ערים, עריכת חוות דעת מומחה. החברה רשומה כספק מוכר של משרד הבטחון בתחום איכות סביבה (מס' 714383) ועוד.
בניה ירוקה
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה במתן שירותי תכנון וליווי של בניה ירוקה/בניה מדברית/ בניה אקוסטית, סיוע בקידום תכניות לפי ת"י 5281, עריכת אוגדנים לבניה ירוקה/סביבתית לצורך קבלת היתר בניה ברשויות המקומיות ועוד.
בינוי ותכנון ערים
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה בעריכת מגוון רחב של תכניות, ביניהן: תכניות מתאר, תכניות בנין ערים מפורטות, בקשות להיתרי בניה/היתר לשימוש חורג, תכניות אב, חו"ד לבחינה והערכת תכניות בינוי ערים. החברה מספקת שירותי ניהול תכנון, קידום תכנון סטטוטורי וליווי תכנון לפרויקטים, כמו גם עריכת בדיקות סטאטוס לתכנון, בדיקת תכניות ועריכת חוות דעת מומחה לתכניות ולהליכי תכנון סטטוטורי.