שירותי החברה

בינוי ותכנון ערים

חברת תו"פ יועצים והנדסה בע"מ מתמחה במתן שירותי יעוץ, תכנון ובינוי ערים, לגורמים פרטיים, רשויות, וגורמים ציבוריים.
החברה רשומה כספק מוכר של משרד הביטחון בתחום בינוי ערים "אדריכלות כללי" מס' 714383.

 • עריכת תכניות מתאר, תכניות בנין ערים מפורטות, תכניות אב ופיתוח.
 • עריכת תכניות מפורטות ותכניות בינוי לאזורי תעשיה ותעסוקה.
 • תכנון למערכות תשתית, התיישבות ופיתוח אזורי.
 • ניהול תכנון וקידום תכניות מתאר, תבע"ות ותכניות פיתוח.
 • הכנת דו"חות התכנות פיזית וסטטוטורית לפרויקטים.
 • חקר תכניות ואירועי תכנון ועריכת חוו"ד לתכניות מתאר ולתב"עות.
 • עריכת חוות דעת מומחה ובוררויות בנושאי בינוי ערים.
 • יעוץ בנושא תהליכי חוק התכנון והבנייה ואישורי תכנון סטטוטורי.
 • עריכת פרוגראמות, תכניות אב ותכניות לפתוח תיירות.
 • בדיקות מיקום ופריסה למתקני תשתית עירונית ומערכות עירוניות.
 • חקירה וקביעת גבולות ערים ומועצות אזוריות.
 • בדיקות ובקשות להרחבת תחומי שיפוט של ערים ומועצות אזוריות.
 • סקרי היתכנות ובדיקות התאמה למיקום ובניית פרויקטים ותשתיות, עריכת תכניות מתאר ותכניות בנין ערים לסוגיהן.
 • איתור ותכנון של מתקני תשתית עירונית ואזורית, ובכלל זה- מתקני התפלה, מחצבות, מחפורות, מתקני שפכים, תחנות עבר לפסולת ביתית או גושית, תחנות משנה לחשמל, תחנות דלק, מרכזי תחבורה, מרכזי תחזוקה ושרות עירוניים, מפעלי בטון, מתקני ייצור לאספלט וכיו"ב.
 • שיקום ו"מיחזור" שטחי מחצבות אבן, מחפורות חול וכורכר.
 • בדיקות סטאטוס תכנוני לשטחים ולפרויקטים.
 • עריכת חוות דעת לצרכי התנגדויות לתכניות מתאר ומפורטות.
 • בחינת תכניות ומידת התאמתן לתנאי מקום והסביבה.
 • תכנון ובדיקה של נושאים ופרויקטים מתחום תורת המקומות המרכזיים – אופטימיזציה של פריסת שימושי קרקע במרחב העירוני והכפרי.

 

 

 

דילוג לתוכן