שירותי החברה

מיקרו אקלים-זיהום אוויר ואיכותו

זיהום אוויר ואיכותו

 • ביצוע סקרים, חישובים תחזיות וניתוחים אקלימיים ומיקרו- אקלימיים.
 • מדידת רמות של זיהום אוויר ואיכות אוויר.
 • הערכת עוצמות פליטה של מפעלים ומערכות קיימות ומתוכננות.
 • חיזוי פיזור מזהמי אוויר משריפת דלקים ואנרגיה לסביבה.
 • מדידות והערכות רמות חשיפה של עובדים למזהמים באוויר ואמצעים להקטנתם.
 • הכנת חוות דעת סביבתיות ותסקירים בנושאי איכות וזיהום אוויר.
 • הקמת מערכות ניטור ובקרה של איכות אוויר, בדיקת מצבים מטאורולוגיים הקשורים בפיזור מזהמים (כוון רוחות ועוצמתן, יציבות אטמוספרית, קביעת גובה שכבת העירוב).
 • ניטור אוויר וריחות, ניטור פליטת מזהמים מארובות וממשרפות והקמת תחנות ניטור לאיכות אוויר ולהיגיינה תעשייתית.
 • בדיקת דרכים להקטנה ולמניעה של מפגעי זיהום אוויר.

רשימת פרויקטים בנושא איכות אוויר וזיהום אוויר:

 1. רשל"צ- חוות-דעת להערכת מפגעי ריחות מ"שפד"ן", על פרוייקט שכונת "נהלל".
 2. אילת- חוו"ד למיקום תחנת כח משולבת במפעל התפלה – עיריית אילת.
 3. רמת השרון- הכפר הירוק- מחלף- תסקיר השפעה בנושא איכות אויר.
 4. רשל"צ- חוו"ד לפוטנציאל ריחות בפרוייקט פארק "ישראלנד".
 5. ת"א- מדידות זיהום אויר- מפעל "ויסוניק".
 6. אלוף שדה- מחלף- תסקיר השפעה בנושא איכות אויר.
 7. רוויה- תכנית למניעת זיהום אויר ממחצבת רוויה – עמק בית -שאן.
 8. פ"ת- חוות-דעת סביבתית לחניון אוטובוסים – קואופ' דן – פ"ת.
 9. בר אילן- מחלף- תסקיר השפעה בנושא איכות אויר.
 10. אשדוד- תסקיר השפעה על הסביבה לתחנת אוטובוסים אגד.
 11. רשל"צ- חוות -דעת למטרדי ריחות פרוייקט מעיין שורק.
 12. ירושלים- חוות -דעת למטרדי אבק תחנת קמח העירונית.
 13. מזור- חוות-דעת למטרדי אבק -תכנון העיר מזור.
 14. ירושלים- מטרדי רוחות בית אבות גילה, מגדלי ליפשיץ, מלון טירת בת שבע.
 15. ת"א- תנאי נוחות לפרוייקט גבעת עמל.
 16. ר"ג- מטרדי רוחות מגדל עמיטק.
 17. ברקת- חוות -דעת למטרדי אבק מפעל אספלט.
 18. ניר אליהו- חוות -דעת למטרדי אבק מפעל אספלט.
 19. מחצבת הקסטל- חוות-דעת למטרדי אבק.
 20. הר חנות- חוות -דעת למטרדי אבק מחצבה.
 21. מודיעין- חוות -דעת למטרדי אבק מפעל בלוקים.
 22. רשל"צ- תסקיר איזור תעשיה מעיין שורק.
 23. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'תלפיות'.
 24. אילת- חוות דעת לבחינת פוטנציאל ריחות בגין פסולת בתחנת המעבר העירונית.
 25. ירושלים- חוו"ד לפוטנציאל מפגעי ריחות, תחנת מעבר דרום מערב.
 26. קרית גת- חוו"ד למפעל בטון א.ת. ק. גת
 27. רמת אליהו- חוו"ד למפעל אספלט ובטון בקיבוץ רמת אליהו,
 28. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'מנחת- משואה'.
 29. הרטוב- תכנית לצמצום זיהומי אויר ממחצבת הר טוב.
 30. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'עטרות'.
 31. תסקיר למחלף בר אילן – פרק זיהום אויר מ.ע.צ.
 32. נחשונים- חוות דעת למפעל בטון בקיבוץ נחשונים,
 33. תסקיר למחלף כפר ירוק, מ.ע.צ.
 34. תסקיר לכביש 471  מכבית, מ.ע.צ, זיהום אוויר בגין תנועת כלי רכב.
 35. ירושלים- בחינת פוטנציאל ריחות בגין תחנת מעבר לפסולת ביתית- 'גבעת שאול- מיפרומל'.
 36. מודיעין- חוו"ד למפעל בטן במודיעין.
 37. ירושלים-חוות דעת סביבתית, זיהום אוויר בית אביחי
 38. גזר- חוו"ד לבחינת ריכוזי זיהום אוויר סביב תחנת כח לחשמל- "גזר"- חברת חשמל לישראל.
 39. תסקיר לבחינת ריכוזי זיהום אוויר בגין הפעלת תחנת כח והתפלה למי ים- "נחל גלים"".
 40. מחצבת הר טוב – מדידות וחוות דעת מטרדי אבק.
 41. תסקיר לבחינת ריכוזי זיהום אוויר בגין הפעלת תחנת כח והתפלה למי ים- "אמת המים"".
 42. בחינת זיהום אוויר מתחמוצות חנקן בכביש מס' 6' ו- 39' : אתר תח"כ צפית, חברת החשמל.
 43. מפעל קפה עלית בית שמש – מדידות וחוות דעת מטרדי ריח.
 44. ירושלים- חוו"ד מומחה לבעיית ריחות שפכים, במבנה ברח' 'הנגיד'.
 45. מודיעין- חוו"ד מומחה- מפעל בטון רדימיקס.
 46. ת"א- זיהום אוויר מביצוע פרוייקט מגדל השופטים.
 47. קרני- חסום קרני- חוו"ד למניעת מפגעי זיהום אוויר- מסוף האגרגטים, גבול רצועת עזה.
 48. ירושלים- בחינת פוטנציאל זיהום אוויר וריחות מתחנות מעבר ג. שאול,
 49. בת ים- תסקיר לפרוייקט הר הזבל- חוף בת ים (תכנית בי/410).
 50. ג. שמואל- חוו"ד סביבתית לבחינת פוטנציאל זיהום אויר מכביש 471 על שכונת מגורים חדשה.
 51. כפר ברא- מפעל בלוקים כפר ברא – חוות דעת מומחה לבית המשפט- מטרדי אבק.
 52. ירושלים- חוו"ד מומחה בימ"ש- ריחות מסעדת אוקיינוס, נחלת שבעה.
 53. חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות למיקום מפעל ויסוצקי- מעלות.
 54. ירושלים- חוו"ד בנושא ריחות סטייקה ופלפאל דורון- המושבה הגרמנית.
 55. חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות מפעל פקה בעיר בת ים על תכנית דרום מערב בת ים .
 56. יפו- חוו"ד בנושא פוטנציאל זהום אוויר מחניון ת"ק, פרויקט "הרובע".
 57. ת"א- חוו"ד בנושא פוטנציאל זהום אוויר מחניון ת"ק, פרויקט "דן ארלוזורוב".
 58. מחלף השרון- חוו"ד לבחינת פואטנציאל זיהום אוויר ממחלף השרון (כבישים 4/57).
 59. ירחיב- חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות רפת במושב על הקמת שכונת מגורים ביישוב מתן.
 60. ירושלים- חוו"ד להערכת פוטנציאל זהום אוויר מאבק בגין תכנית "עוקף מערבי".
 61. חדרה- חוו"ד להערכת פוטנציאל זהום אוויר בגין תכנית חד/1276
 62. שוקדה- חוו"ד בנושא פוטנציאל ריחות ממתקן טיהור שפכים נתיבות, על כפר הנוער.
 63. רשל"צ- חוו"ד לפוטנציאל ריחות שפד"ן על פרוייקט ה-"עיירה היהודית" ("איישישק").
 64. אילת- טיפול במניעת ריחות שפכים, בסניף אופיס דיפו.
 65. ירחיב- פוטנציאל ריחות רפת על הסביבה.
 66. אילת- חוו"ד לטיפול במפגעי ריחות, מלון "גולדן טוליפ".
 67. ירוחם- תכנון מתקן שפכים עירוני.
 68. צפריה- מאגר מי קולחין- צפריה- מפגעי ריחות- בביצוע.
 69. טללים- מפעל בטון טללים- בביצוע.
 70. ירושלים- פוטנציאל זיהום אוויר מכביש 471- גבעת שמואל.
 71. עין גדי- חוו"ד סביבתית, ריחות ממתקן טיהור שפכים
זיהום האוויר
זיהום אוויר מקיף אותנו מכל הכיוונים, כל הזמן. נסקור מספר נקודות הנוגעות להשפעת זיהום האוויר…
דילוג לתוכן